Now showing items 1-2 of 2

  • Litina s vermikulárním grafitem 

    Švábenský, Petr
    Tato rešeršní práce má za cíl shrnout dosud známé vlastnosti a způsoby výroby litiny s vermikulárním grafitem. V první části je popsána struktura, chemické složení, vlastnosti, způsoby využití. Druhá část je zaměřena na ...
  • Využití dat z řídicích jednotek vozidel při analýze silničních nehod 

    Švábenský, Petr
    Diplomová práce je zaměřena na využití dat z řídicích jednotek pro analýzu nehod a pojistné podvody. Teoretická část práce se zabývá elektronickými systémy vozidel a jejich řídicími jednotkami, diagnostickými procesy, ...