Now showing items 1-2 of 2

  • Vírové struktury s kavitujícím jádrem 

    Švaňhal, Radek
    Diplomová práce se zaměřuje na kavitaci ve vírových strukturách, která se v praxi vyskytuje například v savkách Francisových turbín při neoptimálních průtocích, kde má podobu vírového copu. Byl proveden experiment na trati ...
  • Využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD 

    Švaňhal, Radek
    Tato bakalářská práce analyzuje využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD (výpočet proudění metodou konečných objemů). Práce v první části popisuje způsob přípravy modelu kapaliny protékající oběžným kolem Francisovy ...