Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti zefektivnění procesu obrábění ve výrobě těles VE, VP30 

    Švaříček, Petr
    Diplomová práce se zabývá analýzou obráběcího procesu ve výrobě těles VE, VP30 pro rotační vstřikovací čerpadla v konkrétních podmínkách společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava se záměrem navržení možností zefektivnění ...
  • Optimalizace procesů obrábění ve výrobě přírub CP4 

    Švaříček, Petr
    Cílem bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu procesu obrábění pří-ruby CP4 z hliníkové slitiny pro vysokotlaká čerpadla systému Common Rail v konkrétních podmínkách společnosti Bosch Diesel, s.r.o. v Jihlavě, a ...