Now showing items 1-2 of 2

  • Design elektronového mikroskopu 

    Švajdová, Anna
    Tématem diplomové práce je design skenovacího elektronového mikroskopu s fokusovaným iontovým svazkem. Práce se zabývá řešením designu krytů mikroskopu a přilehlého pracoviště operátora pro společnost Tescan Orsay Holding ...
  • Design francouzských berlí pro děti 

    Švajdová, Anna
    Tématem této bakalářské práce je design francouzských berlí pro děti. Cílem projektu je vytvoření analýzy a koncepčního návrhu, který bude respektovat funkční, konstrukční, technologické, ergonomické a estetické požadavky.