Now showing items 1-2 of 2

  • Kogenerační jednotka se dvěma plynovými vidlicovými šestnáctiválci 

    Švancara, Jan
    Diplomová práce se zabývá výpočtem klikového hřídele kogenerační jednotky. Zabývá se výpočtem vlastního a vynuceného kmitání klikového hřídele. Pozornost je také věnována vlivu pružné spojky na tvar vlastního kmitání hřídele.
  • Ochrana chodců a bezpečnost cestujících ve vozidle 

    Švancara, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců a bezpečností cestujících ve vozidlech. Popisuje jednotlivé prvky ochrany a zabývá se testy, které mají ověřit úroveň poskytované ochrany. Dává příklady budoucího směru vývoje ...