Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro generování rámců podle standardu 802.11 

    Švanda, Pavel
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací generátoru rámců používaných pro přenos informací v bezdrátových sítích. Na začátku práce je popsán úvod do problematiky přenosu dat v bezdrátorých sítích standardu 802.11 a provedena ...