Now showing items 1-2 of 2

  • Mateřská škola v Poličce 

    Švandová, Michaela
    Diplomová práce Mateřská škola v Poličce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. V budově jsou navrženy 2 samostatná oddělení, každé s kapacitou 25 dětí, stravovací provoz, technické zázemí a ...
  • Rodinný dům, Polička 

    Švandová, Michaela
    Práce je zaměřena na návrh novostavby rodinného domu, který se nachází na mírně svažitém terénu v katastrálním území města Polička 725358, parcelní číslo 6611/13. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, který je ...