Now showing items 1-11 of 11

 • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

  Švec, Martin
  Diplomová práce se zabývá vznikem a popisem procesu lidského vidění a výrobou anaglyfů. Jsou zde uvedeny jednotlivé možnosti pro získání prostorového vjemu ze dvou dvourozměrných obrazů. Součástí práce je program vytvořený ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Švec, Martin
  Moderně a odlehčeně pojatý dům, který je protiváhou původní historické zástavby a vrcholem pohledové osy od Náměstí. Funkční rozdělení vnitřního prostoru se jasně projevuje ve vnějším vzhledu. V přízemním parteru je kladen ...
 • The Effect of Simultaneous Si and Ti/Mo Alloying on High-Temperature Strength of Fe3Al-Based Iron Aluminides 

  vodickova, vera; Švec, Martin; Hanus, Pavel; Novák, Pavel; Záděra, Antonín; Keller, Vojtěch; Prokopčáková, Petra (MDPI, 2020-08-03)
  The effect of phase composition and morphology on high-temperature strength in the compression of Fe-Al-Si-based iron aluminides manufactured by casting was investigated. The structure and high-temperature strength in the ...
 • Laboratorní úloha CISCO Security 

  Švec, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je obeznámení se s principy a technickém řešení bezpečnostních prvků firmy Cisco a podle platných zásad zabezpečení navrhnout a nakonfigurovat přidělený systém. Práce v úvodu pojednává o ...
 • Mobilní aplikace pro vyhledání knihy v regálu 

  Švec, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nástroje pro vyhledávání knihy pomocí kamery na zařízení s operačním systémem Android. Součástí práce je implementace prototypu aplikace, která navržený nástroj využívá. Nástroj ...
 • Pojistné podvody 

  Švec, Martin
  Zpracování této diplomové práce se zabývá problematikou páchání pojistných podvodů na území České republiky. Práce je rozdělena do samostatných kapitol. V prvních kapitolách (úvodní část) jsem se věnoval popsání historie ...
 • Přehled zkušebních strojů pro mechanické zkoušky materiálů a konstrukcí na FSI VUT v Brně 

  Švec, Martin
  Cílem práce je vytvořit seznam zkušebních strojů pro mechanické zkoušky, dostupných na FSI. Přehled bude obsahovat především technické parametry strojů či přístrojů, místo, kde se zkušební stroje nachází a možný kontakt ...
 • Příprava a charakterizace dvourozměrných heterostruktur 

  Majerová, Irena
  Po experimentálním získání grafénu počátkem 21. století došlo k objevení mnoha dalších zajímavých 2D materiálů. Elektrické a optické vlastnosti těchto vrstev jsou však značně ovlivněny složením a kvalitou okolních materiálů. ...
 • Revitalizace hotelového zařízení, Přehrada Brno 

  Švec, Martin
  Představuji návrh nového využití bývalého rekreačního střediska, které se nachází v krásném prostředí u Brněnské přehrady. Je již delší dobu nevyužívané a chátrá. Bylo postaveno v 70. letech 20. století pro potřeby ...
 • Samouspořádané molekulární vrstvy na povrchu epitaxního grafenu 

  Kovařík, Štěpán
  Samouspořádání organických molekul je spontánní proces tvorby nanostruktur, při kterém je výsledná struktura určena mezimolekulárními and molekulárně-substrátovými interakcemi. Pochopení principů samouspořádávání je klíčem ...
 • Zavedení technologie IPv6 do datového centra firmy Zoner, s.r.o. 

  Skřivánek, Roman
  Diplomová práce se zabývá projektem zavedení nové technologie. Je analyzována situace a navrženo nejlepší možné řešení. Práce obsahuje také ekonomické zhodnocení.