Now showing items 1-2 of 2

  • Rozšíření nástroje JMeter 

    Švehlák, Milan
    Tato diplomová práce pojednává o nástroji JMeter a jeho možnostech rozšíření o moduly provádějící kybernetické útoky typu odepření služby (DoS - Denial of service). Na úvod je v práci uveden teoretický přehled o kybernetických ...
  • Technologie pro "webcast" 

    Švehlák, Milan
    Tato bakalářská práce pojednává o technologiích pro tvorbu webcastu a možných metodách pro jeho uskutečnění. Na úvod jsou zde rozepsány teoretické poznatky o přenosu multimédií po internetu. Poté následuje výčet základních ...