Now showing items 1-2 of 2

  • Financování investičního projektu města Česká Třebová 

    Kašpar, Jan
    Cílem bakalářské práce je navrhnout nejvýhodnější financování investičního záměru, který bude realizován Městem Česká Třebová. Zkoumaným projektem je výstavba parcel pro rodinné domy v okrajové oblasti České Třebové. ...
  • Financování projektů ze zdrojů EU 

    Mikeš, Jan
    Cílem této práce je porozumět přípravě projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavním cílem je vytvoření projektu, který bude schopný ucházet se o finanční podporu z EU. Konkrétně se jedná o projekt ...