Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza finanční výkonnosti podniku s použitím statistických metod 

    Švestka, Ivan
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů dopravní společnosti Stanislav Krobot s.r.o. s využitím vhodných statistických metod, na základě zjištěných dat hodnotí finanční situaci podniku a ...
  • Zefektivnění projektu pro vybranou organizaci 

    Švestka, Ivan
    Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou projektu vybrané organizace, na základě které jsou navrhována určitá opatření mající za cíl zefektivnit a vylepšit tento projekt do budoucích let. K tomuto využívá teoretických ...