Now showing items 1-11 of 11

 • Distribuce syntetických vonných látek do vodního ekosystému 

  Freithová, Štěpánka
  Syntetické vonné látky jsou součástí mnoha výrobků spotřebního charakteru. Z těchto výrobků se látky dostávají do odpadních vod a při nedokonalém vyčištění dále i do vodního recipientu. Musk sloučeniny se nacházejí ve všech ...
 • Odstranění sulfonamidových antibiotik s využitím pokročilých oxidačních procesů 

  Fučík, Jan
  Práce se zabývá aktuální problematikou narůstajících koncentrací léčiv a ostatních mikropolutantů ve vodním prostředí, kvůli nedostatečné účinnosti konvenčních metod používaných na čistírnách odpadních vod. Z tohoto důvodu ...
 • Problematika stanovení antidepresiv 

  Kočnar, Michal
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku antidepresiv a na stanovení dvou jejich zástupců, paroxetinu a citalopramu, v odpadní vodě odebrané ze tří městských čistíren odpadních vod. V teoretické části této ...
 • Stanovení antibiotik v odpadní vodě 

  Suková, Petra
  V práci je řešena problematika antibiotik, látek používaných k prevenci a léčbě infekčních onemocnění v humánní i veterinární medicíně. Ze skupiny antibiotik byla diskutována aminopenicilinová antibiotika, zejména ampicilin ...
 • Stanovení hormonů v odpadních vodách 

  Zouharová, Kamila
  Předložená teoretická a praktická studie byla zaměřena na problematiku jedné skupiny léčiv, tj. hormonů. V prezentované studii byly podrobně charakterizovány hormony jako léčiva, případně jako léčebné prostředky a rovněž ...
 • Stanovení lineárních syntetických vonných látek v abiotických a biotických matricích 

  Švestková, Tereza
  Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické látky, které svou vůní připomínají pižmo (mošus). Nejnovější, a zároveň i nejméně prostudovanou skupinou jsou lineární musk sloučeniny. Tyto látky jsou přítomné např. ...
 • Stanovení vybraných léčiv ve vodách 

  Tran Xuan, Tiep
  Předložená práce se zabývá stanovením různých antibiotik v odpadních vodách. Konkrétně se jedná o trimethoprim, azithromycin a clarithomycin. Ve všech případech se jedná o nežádoucí kontaminaci odpadních vod, která představuje ...
 • Stanovení vybraných obsahových látek ve fytofarmakách 

  Hroncová, Michala
  Materina dúška, lipa a nádchovník sú rastliny, ktoré majú pozitívny vplyv na ochorenia horných ciest dýchacích. Najčastejšie sa používajú vo forme čajov a sirupov. Táto bakalárska práca sa zaujíma o metódy, ktorými môžeme ...
 • Studium degradačních vlivů na vlastnosti fotovoltaických článků 

  Švestková, Tereza
  Bakalářská práce se věnuje problematice degradace fotovoltaických článků a modulů. K posouzení degradace v průběhu provozu byla využita data z fotovoltaického systému realizovanému na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity ...
 • Transesterification of Lactic Acid Oligomers with Ethanol, a Way to Anhydrous Ethyl Lactate: A Kinetic Study 

  Figalla, Silvestr; Petrůj, Jaroslav; Švestková, Tereza (MDPI, 2018-08-15)
  A new method for the preparation of anhydrous ethyl ester of lactic acid was studied. The selected method is based on catalytic transesterification of lactic acid oligomers, which were prepared for this purpose by autocatalytic ...
 • Využití elektromigračních metod při analýze léčiv. 

  Tučková, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením účinné látky septonex v léčivých přípravcích metodou kapilární izotachoforézy. Hlavním cílem je optimalizace metody pro rychlé, citlivé a nenákladné stanovení septonexu. V bakalářské ...