Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

    Švihálek, Filip
    Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...
  • Vizualizace zvuku 

    Švihálek, Filip
    Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parametrů hudebního signálu. Jsou zde popsány metody pro jejich získání a dále metody pro možnou implementaci. V praktické části práce je vytvořen program, který ze zvoleného zvukového ...