Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace na podporu testování bezpečnosti webových aplikací 

  Holovová, Simona
  Diplomová práca je o bezpečnosti webových aplikácií a o penetračných testoch. Hlavným cieľom je oboznámenia sa s metodológiou OWASP Testing Guide a ASVS a implementovať tieto poznatky do webovej aplikácie na podporu ...
 • Návrhový vzor Model-View-ViewModel ve WPF aplikacích 

  Švikruha, Patrik
  Práca sa zaoberá vysvetlením návrhu aplikácie podľa viac-vrstvových prezentačných vzorov, ktoré popisujú rozdelenie aplikácie na vrstvy a tým uľahčujú jej testovateľnost, udržateľnosti a prenositeľnosť. V práci sa zameriavam ...
 • Optimalizace spouštění single page aplikace 

  Bartoň, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací spouštění single page JavaScript aplikace Kentico Kontent. Soustředí se zejména na rozdělení JavaScript knihoven a balíčků do samostatných souborů podle různých kritérií. Provedené úpravy ...
 • Využití technologie Blazor s frameworkem DotVVM 

  Švikruha, Patrik
  Diplomová práca sa zaoberá využitím technológií Blazor a WebAssembly s frameworkom DotVVM. Práca obsahuje fundamentálne informácie a teoretický rozbor webových tech- nológií a princípov. Tieto technológie sú prerekurzormi ...