Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt materiálových toků ve vybraných výrobních provozech 

    Ťopková, Dana
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou materiálového toku vybrané výrobní oblasti ve zkoumané společnosti. Diplomová práce definuje slabiny současného stavu řízení zásob a vytváří návrh na co nejefektivnější řízení ...
  • Studie řízení zásob s využitím insourcingu 

    Ťopková, Dana
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu insourcingu na dosavadní řízení zásob ve společnosti IMI Precision Engineering. V první části jsou detailně zpracována teoretická východiska dané problematiky, následně ...