Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh podnikatelského záměru 

    Zvejšková, Michaela
    V diplomové práci řeším návrh podnikatelského záměru vzniku farmy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vychází z teoretického popisu podnikatelského záměru, obsahujícího postup ...