Now showing items 1-2 of 2

  • Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně 

    Žáčková, Markéta
    Předkládaná disertační práce je věnována historii a činnosti urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně (VÚVA) od jeho založení v roce 1954 po zrušení v roce 1994. V rámci specifikace profilu ...
  • Umění ve veřejném prostoru 

    Žáčková, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
    Veřejné prostory ovlivňují obraz města a jsou jedním z hlavních činitelů určujících charakter, úroveň, kvalitu a atraktivitu městského prostředí. Práce se zaměřuje jednak na současnou podobu a typologii veřejného prostoru ...