Now showing items 1-2 of 2

  • Implementation of Fast Fourier Transformation on Transport Triggered Architecture 

    Žádník, Jakub
    V této práci je navrhnut energeticky úsporný procesor typu TTA (Transport Triggered Architecture) pro výpočet rychlé Fourierovy transformace (FFT). Návrh procesoru byl vytvořen na míru použitému algoritmu pomocí speciáoních ...
  • Rychlý optický přijímač pro měřicí aplikace 

    Žádník, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá problémem detekce spojitého optického signálu o~frekvencích blížících se 100 MHz. Teoretická část práce popisuje princip funkce základních typů fotodiod a jejich parametry včetně náhradního ...