Now showing items 1-19 of 19

 • Chemical Sensor Platform for Non-Invasive Monitoring of Activity and Dehydration 

  Solovei, Dmitry; Žák, Jaromír; Majzlíková, Petra; Sedláček, Jiří; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2015-01-14)
  A non-invasive solution for monitoring of the activity and dehydration of organisms is proposed in the work. For this purpose, a wireless standalone chemical sensor platform using two separate measurement techniques has ...
 • Digitální záznamník pro sportovní aktivity 

  Raninec, Michal
  Predložená práca sa zaoberá návrhom multifunkčného zariadenia slúžiaceho ako digitálny záznamník pre športové aktivity. Základným zameraním práce je preskúmanie problematiky v teoretickej rovine, skonštruovanie zariadenia ...
 • Inteligentní univerzální nabíječka 

  Veteška, Michal
  Teoretická časť práce sa zaoberá teóriou akumulátorov, popisuje princíp nikelkadmiových (NiCd), Nikelmetalhydridových (NiMH) a lithiových (Li-Ion) akumulátorov. Ďalej rozoberá princípy správneho nabíjania a odstavania ...
 • Inteligentní zařízení na noční stolek 

  Vávra, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí inteligentního zařízení na noční stolek. Úkolem celého systému je sledování a rozeznání fáze spánku s následným předáním dat budíku, který zajistí nejkomfortnější probuzení ...
 • Konstrukce univerzálního průmyslového robota 

  Veteška, Michal
  Teoretická časť práce sa zaoberá základným rozdelením priemyselných robotov, ich štruktúrou a pracovným priestorom. Ďalej rozoberá pohony využívajúce sa v priemyselných robotov a senzory potrebné pre obsluhu robota. V ...
 • Návrh a optimalizace senzorických systémů využívajících malovýkonových napájecích generátorů 

  Žák, Jaromír
  Disertační práce se zabývá problematikou zpracování energie z alternativních zdrojů pomocí tzv. "Energy harvestingu". Řeší aktuální problém s napájením autonomních senzorických sítí, kdy u těžko dostupných zařízení nelze ...
 • Optimalizace spínaných zdrojů se synchronním usměrňovačem 

  Skácel, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných obvodů, zejména spínaných zdrojů. Jsou v ní uvedeny standardní spínané obvody s indukčností a bez indukčnosti a srovnány jejich výhody a nevýhody. Blíţe jsou popsány ...
 • Optimalizace spínaných zdrojů se synchronním usměrňovačem 

  Skácel, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných obvodů, zejména spínaných zdrojů. Jsou v ní uvedeny standardní spínané obvody s indukčností a bez indukčnosti a srovnány jejich výhody a nevýhody. Blíţe jsou popsány ...
 • Přístroj pro monitorování prostředí při kultivaci rostlin 

  Žák, Jaromír
  Hlavním cílem této práce je vytvoření elektronického zařízení provádějícího monitoring fyzikálních vlastností okolního prostředí, jenž ovlivňují růst a vývoj rostlin. Nové zařízení má nahradit stávající mechanický zapisovač ...
 • Řídicí elektronika pro biohazard box 

  Pavlas, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem řídící elektroniky systému pro monitorování pracovních podmínek v laboratorním. Podrobně je rozebrána problematika kategorizace laboratorních boxů s laminárním prouděním, určení ...
 • Síťový datalogger 

  Maštálka, Daniel
  Práce pojednává o teoretickém návrhu a realizaci zařízení pro záznam vnitřních a vnějších teplot a vlhkostí na vzdálený server. Jako mikrokontrolér je použit vývojový kit STM32 Value Line Discovery a pro komunikaci se ...
 • Systém inteligentního osvětlení pro domácí automatizaci 

  Raninec, Michal
  Predložená práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému inteligentného osvetlenia pre domácu automatizáciu. Po výbere vhodného spôsobu realizácie systému nasleduje výber vhodných komponentov, návrh elektrických zapojení ...
 • Ultrazvukové měření vzdálenosti 

  Giemza, Michal
  Předkládaná práce popisuje návrh a realizaci ultrazvukového měřiče vzdálenosti. Je rozebrán princip měření vzdálenosti za pomocí ultrazvuku a všechny fyzikální zákonitosti, které se při měření vyskytují. Dále byla vybrána ...
 • Vícekanálové zařízení pro elektrochemické měření ze senzorového pole 

  Žák, Jaromír
  Práce se zabývá vývojem n kanálového systému, který umožní provádět hromadnou analýzu několika vzorků pomocí elektrochemických měřicích metod. Senzorové pole obsahující 8x12 standardních tříelektrodových senzorů vytvořených ...
 • Víceúčelové měřicí zařízení 

  David, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem přenosného víceúčelového měřícího zařízení s mikrokotroléry od firmy Microchip napájeného z baterie, pro zobrazení měřeného signálu využívá grafický LCD s rozlišením 240x128 . Přístroj ...
 • Využití senzorů MEMS pro lokální určení polohy 

  Bobalík, Lukáš
  Náplní této diplomové práce je návrh a konstrukce „strapdown“ inerciálního navigačního sytému, který je založen na vyžití MEMS senzorů. Práce dále obsahuje popis fyzikálních zákonitostí, které se dotýkají problematiky ...
 • Vývoj a optimalizace systému pro měření zálivky rostlin 

  Kašpárek, Petr
  Cílem této práce je seznámení se senzory a problematikou měření zálivky rostlin. Výstupem této práce je tvorba inteligentního prototypu modulu, který má měřit teplotu, vodivost a pH zálivky. Automatické měření těchto ...
 • Zpětné zotavení ve výkonových integrovaných obvodech 

  Šuľan, Dušan
  Předkládaná práce se zabývá parametrem “Reverse Recovery Time“ u polovodičových prvků a jeho vlivem na typické spínací obvody. V první části práce je objasněno co je “Reverse Recovery Time“ a jeho jednotlivé části. V další ...
 • Zpracování signálu obrazových senzorů 

  Růžička, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou snímání obrazu pomocí obrazového CMOS senzoru a řízením grafických LCD displejů pomocí specializovaných integrovaných obvodů. V rámci práce byla zpracována teoretická rešerše k ...