Now showing items 1-8 of 8

 • Hledání objektu ve snímcích 

  Motlík, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením vyhľadávania jednoduchých objektov v obraze. Cieľom bolo vytvoriť program schopný vyhľadávať jednoduché objekty v čiernobielych snímkoch. Postupne sú opísané jednotlivé kroky ...
 • Inteligentní doplňování slov v GUI pro přepisování matričních záznamů 

  Postulka, Aleš
  Tato práce se zabývá vytvořením systému inteligentního doplňování slov pro přepis matričních záznamů. Systém je implementován jako součást grafického uživatelského rozhraní webové aplikace DEMOS. Hlavním úkolem systému je ...
 • Interaktivní GUI pro zadávání matričních záznamů 

  Zatloukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá zefektivněním přepisu matrik do počítače. Cílem je vytvoření mechanismů, které zlepší orientaci v větším množství vstupů formuláře. Tyto mechanismy by také měly chytře doplňovat vstupní pole a kontrolovat ...
 • Mobilní zařízení navigované inteligentní sítí 

  Barna, Andrej
  Práca sa zaoberá problematikou navigovania v budovách za využitia bezdrôtových senzorových sietí. Pri riešení sa aplikujú znalosti z multiagentných inteligentných systémov. Pre beh agentov v senzorových uzloch sa využíva ...
 • Návrh a konstrukce šestinohého mobilního robotu 

  Žák, Marek
  V této práci je popsán návrh, rozbor a implementace šestinohého kráčejícího robotu - hexapodu. V jednotlivých kapitolách je rozebrán návrh a implementace mechanické konstrukce, elektronických a silových prvků a jednotlivých ...
 • Ovládání robota s Ackermannovým podvozkem 

  Fryč, Martin
  Tato práce popisuje vytvoření robota v Robotickém operačním systému (ROS) s Ackermannovýmpodvozkem. Obsahuje princip Ackermannové geometrie řízení, rešerši řídícíchdesek a popis základní struktury ROS. Jako základ robota ...
 • Řízení pohybu robota typu hexapod 

  Žák, Marek
  V této práci je popsána problematika kráčivých robotů, jejich rozdělení, řízení a konstrukce. Jsou popsány nejznámější pohybové algoritmy a jejich grafická reprezentace. Dále jsou uvedeny příklady existujících kráčivých ...
 • Řízení robota typu hexapod 

  Pelz, Zdeněk
  Tato práce popisuje obecnou problematiku kráčivých podvozků, zaměřuje se pak na hexapody. Popisuje jejich stavbu těla, analýzu končetin, popisuje také typy chůzí pro pohyb po rovném terénu a senzory pro měření vzdálenosti, ...