Now showing items 1-12 of 12

 • Hardwarová implementace šachů 

  Zajíc, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou výrobou elektronické šachovnice. Důraz byl kladen na to, aby výsledná šachovnice byla co nejvíce podobná klasickým šachovým deskám. Zejména, aby co nejméně omezovala hráče při hře. ...
 • Hledání objektu ve snímcích 

  Motlík, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením vyhľadávania jednoduchých objektov v obraze. Cieľom bolo vytvoriť program schopný vyhľadávať jednoduché objekty v čiernobielych snímkoch. Postupne sú opísané jednotlivé kroky ...
 • Inteligentní doplňování slov v GUI pro přepisování matričních záznamů 

  Postulka, Aleš
  Tato práce se zabývá vytvořením systému inteligentního doplňování slov pro přepis matričních záznamů. Systém je implementován jako součást grafického uživatelského rozhraní webové aplikace DEMOS. Hlavním úkolem systému je ...
 • Interaktivní GUI pro zadávání matričních záznamů 

  Zatloukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá zefektivněním přepisu matrik do počítače. Cílem je vytvoření mechanismů, které zlepší orientaci v větším množství vstupů formuláře. Tyto mechanismy by také měly chytře doplňovat vstupní pole a kontrolovat ...
 • Mobilní zařízení navigované inteligentní sítí 

  Barna, Andrej
  Práca sa zaoberá problematikou navigovania v budovách za využitia bezdrôtových senzorových sietí. Pri riešení sa aplikujú znalosti z multiagentných inteligentných systémov. Pre beh agentov v senzorových uzloch sa využíva ...
 • Návrh a konstrukce šestinohého mobilního robotu 

  Žák, Marek
  V této práci je popsán návrh, rozbor a implementace šestinohého kráčejícího robotu - hexapodu. V jednotlivých kapitolách je rozebrán návrh a implementace mechanické konstrukce, elektronických a silových prvků a jednotlivých ...
 • Ovládání robota s Ackermannovým podvozkem 

  Fryč, Martin
  Tato práce popisuje vytvoření robota v Robotickém operačním systému (ROS) s Ackermannovýmpodvozkem. Obsahuje princip Ackermannové geometrie řízení, rešerši řídícíchdesek a popis základní struktury ROS. Jako základ robota ...
 • Rozpoznávání kódů captcha 

  Pazderka, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci aplikace sloužící k rozpoznávání CAPTCHA kódů. Dále se věnuje popisu různých typů CAPTCHA kódů, jejich bezpečnostních prvků a existujících řešení, kterých se v ...
 • Řízení pohybu robota typu hexapod 

  Žák, Marek
  V této práci je popsána problematika kráčivých robotů, jejich rozdělení, řízení a konstrukce. Jsou popsány nejznámější pohybové algoritmy a jejich grafická reprezentace. Dále jsou uvedeny příklady existujících kráčivých ...
 • Řízení robota typu hexapod 

  Pelz, Zdeněk
  Tato práce popisuje obecnou problematiku kráčivých podvozků, zaměřuje se pak na hexapody. Popisuje jejich stavbu těla, analýzu končetin, popisuje také typy chůzí pro pohyb po rovném terénu a senzory pro měření vzdálenosti, ...
 • Určování polohy robota na základě měření ze senzorů 

  Čakloš, Ondrej
  Cieľom tejto práce je vytvoriť program, ktorý bude prijímať merania zo senzorov robota a previesť ich fúziu. Následne použiť fúziu vybraných senzorov na vyhodnotenie polohy daného robota. Ako riešenie týchto problémov som ...
 • Vývojová platforma robota 

  Lörinc, Marek
  Práca sa zaoberá návrhom a vytvorením vývojovej platformy pre robota určenej najmä pre začiatočníkov. K tomu je použitý mikrokontrolér AVR ATmega32, ku ktorému je navrhnutá a vyrobená doska plošného spoja. Ďalej sa práca ...