Now showing items 1-9 of 9

 • Elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety 

  Žák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou synchronního motoru s permanentními magnety. Je zde proveden návrh motoru za pomoci analytických a empirických vztahů. Hlavní důraz je kladen na popis magnetického obvodu motoru. Následně je ...
 • Konstrukční návrh nesymetrické parabolické pružiny 

  Žák, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na návrh parabolické pružiny pro nákladní vozidlo. Jedná se o nesymetrickou pružinu, jejíž vlastnosti jsou navrženy s ohledem na zatížení při prudkém brzdění. Součástí práce je stručné shrnutí ...
 • Návrh optické přístupové sítě 

  Žák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá přístupovými sítěmi, zejména pak jejich optickou variantou ve verzi pasivních sítí. Teoretická část práce je soupisem jednotlivých druhů pasivních optic-kých přístupových sítí, je opatřena jejich ...
 • Nosná konstrukce haly 

  Žák, Ondřej
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení nosné konstrukce víceúčelové haly. Objekt je navržen jako jednopodlažní, osmiúhelníkového půdorysu, s pultovou střechou. Konstrukce haly je tvořena soustavou rámů. Nosná konstrukce ...
 • Obchodní galerie 

  Žák, Ondřej
  Diplomová práce řeší návrh a posouzení nosné konstrukce obchodní galerie. Objekt je navržen jako trojpodlažní, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Konstrukce je tvořena ocelovými rámy a spřaženými stropními deskami. ...
 • Turbodmychadla s elektrickou podporou 

  Žák, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přeplňování spalovacích motorů a srovnání různých přístupů v tomto odvětví. Zmíněny jsou zde především metody vícestupňového přeplňování a přeplňování s elektrickou podporou. Hlavním ...
 • Vliv útlumu optického vlákna na přenosovou kapacitu optických tras 

  Žák, Ondřej
  Podstatou této práce je vytvoření komplexního pohledu na problematiku optického útlumu. Práce postupně vysvětluje mechanismy optického útlumu a charakterizuje jeho spektrální závislost. Popisuje základní složky optického ...
 • Výroba plechové součásti stříháním 

  Žák, Ondřej
  ŽÁK Ondřej: Výroba plechovky hlubokým tažením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh Výroba podávacího plíšku technologií stříhání ocelového plechu 11 320. Na základě literární studie ...
 • Zvýšení účinnosti malého třífázového asynchronního motoru 

  Žák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice účinnosti malých asynchronních motorů. Vzhledem k současné tendenci stálého zvyšování účinnosti je toto téma velice aktuální. Jak zvýšit účinnost, a přitom zbytečně nenavyšovat ...