Now showing items 1-2 of 2

  • Korečkové elevátory 

    Žák, Zdeněk
    Tato rešeršní bakalářská práce pojednává o dopravních zařízeních využívajících jako hlavní dopravní element koreček. Pro upřesnění se jedná o zařízení typu elevátor, dopravník, rypadlo a bagr, včetně příslušných firem ...
  • Vliv konvenčních kompenzací na volumetrickou přesnost obráběcího stroje 

    Žák, Zdeněk
    Diplomová práce řeší vliv konvenčních kompenzací na volumetrickou přesnost CNC obráběcího stroje. Jedná se tedy o praktickou výzkumnou práci, kde jsou v teoretickém úvodu zmíněny požadavky na obráběcí stroje, druhy chyb, ...