Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza metod hodnocení špinivosti ETICS 

  Krejčík, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou špinivosti povrchových vrstev systému ETICS (External thermal insulation contact system). V teoretické části jsou popsány činitelé způsobující zašpinění a procesy probíhající ...
 • Analýza přídržnosti hydroizolačních systémů ze samolepicích asfaltových pásů 

  Kerekanič, Robin
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku přídržnosti asfaltových pásů na plochých střechách. Praktická část hodnotí na základě experimentů přídržnost samolepicích asfaltových pásů na skladbě s klasickým uspořádáním ...
 • Analýza působení větru na ocelové větrané opláštění 

  Kloss, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na ocelovém větraném fasádním opláštění. Analýza je provedena na různé typy fasád, od nevětraných až po větrané s rozdílným geometrickým uspořádáním fasádního pláště. ...
 • Analýza teplotní odolnosti izolačních systémů z pěnových plastů ve skladbách střech 

  Rundt, Lukáš
  Na mnoha stavbách se vyskytnul problém degradace tepelné izolace na bázi expandovaného pěnového polystyrenu působením vysoké teploty v blízkosti prosklených ploch. V teoretické části této diplomové práce jsou popsány ...
 • Analýza životnosti střešních PVC fólií 

  Rosecký, Pavel
  Střešní fólie jsou již řadu let známé stavební materiály pro hydroizolaci střech, ale otázka jejich životnosti není doposud zcela známá. Tato diplomová práce je proto zaměřena na problematiku životnosti střešních fólií. V ...
 • Ekonomicko-technická analýza fotovoltaického fasádního systému 

  Bónová, Kateřina
  Diplomová práce komplexně analyzuje fotovoltaické elektrárny na fasádách budov, a to jak z ekonomického, tak i z technického hlediska. Věnuje se také širšímu pohledu na problematiku fotovoltaických elektráren z hlediska ...
 • Problematika biotického napadnutí ETICS 

  Těžká, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou biotického napadení kontaktních zateplovacích systému ETICS. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé složky ETICS a to jak z pohledu materiálů, tak i z pohledu provedení ...
 • Přidaná hodnota zelených střech 

  Hrachovina, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá analýzou zelené střechy coby části konstrukce stavby, kdy shrnuje zásady správného návrhu jednotlivých vrstev střechy. Plynule navazuje hlavní část práce, která zkoumá zelené střechy ve vztahu k ...
 • Vliv pigmentů na difuzní vlastnosti omítek pro ETICS 

  Fialová, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vliv pigmentů na difuzní vlastnosti vnějších omítek. První část práce je věnována omítkám a pigmentům používaných v omítkách. V praktické části je navržena metodika zkoušení difuzních ...