Now showing items 1-4 of 4

 • Komparace finančního výkaznictví dle IFRS a české účetní legislativy 

  Žáková, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na komparaci požadavků při sestavování účetních výkazů v rámci české účetní legislativy a dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V této práci jsou také stručně definovány typy ukazatelů ...
 • Mateřská školka 

  Žáková, Kateřina
  Jedná se o novostavbu mateřské školky v částečně zastavěném území. Stavba se nachází v Jižních Čechách v obci Strakonice. Mateřská školka je dělena na dva stavební objekty, na zahradní domek a mateřskou školku. Objekt má ...
 • Stanovení vybraných parametrů v českých ležácích 

  Žáková, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je stanovení koncentrace vybraných látek v českých pivech typu ležák. V první části práce jsou v rámci teorie popisovány základní suroviny pro výrobu piva a proces jeho výroby. Značná část je ...
 • Syntéza keramických materiálů na bázi Ca-Co-O systému 

  Žáková, Kateřina
  Závěrečná práce se zabývá syntézou strukturních kobaltitů na bázi Ca-Co-O systému pomocí syntéz na tzv. mokré cestě, konkrétně pomocí citrátové metody. Dokument je rozdělen na část teoretickou, část experimentální a na ...