Now showing items 1-2 of 2

  • Optická emisní spektroskopie dohasínajícího plazmatu ve směsi dusík-argon 

    Žáková, Marie
    Studium plazmatu generovaného v čistém dusíku a dohasínání tohoto plazmatu je předmětem mnoha set prací, které přináší celou řadu informací o kinetických procesech a reakcích přenosu excitační energie. Zvláštní postavení ...
  • Vrácení daně z přidané hodnoty 

    Žáková, Marie
    Bakalářská práce je zaměřena na daň z přidané hodnoty a její vracení. Jsou zde vysvětleny základy pojmy této oblasti v České republice, v Evropské unii a vybraných státech. Také je zde popsán celý proces vracení daně z ...