Now showing items 1-2 of 2

  • Množství odpadů z procesu čištění odpadních vod 

    Žíla, Radim
    Bakalářská práce je zaměřena na množství odpadu z čistíren odpadních vod do 2000 ekvivalentních obyvatel s gravitačním přítokem. V první části rešerše jsou vyjmenovány typy jednotlivých čistíren odpadních vod do 2000 ...
  • Možnosti odstranění zápachu na stokové síti 

    Žíla, Radim
    Diplomová práce je zaměřena na možnosti odstranění zápachu na stokové síti. V první části rešerše je popsáno, jak je obecně zápach vnímán a jakými legislativními předpisy se jeho množství v ovzduší reguluje. Druhá část ...