Now showing items 1-2 of 2

  • LNA pro přijímač APT signálů 

    Žúrek, Dan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou možností realizace a optimalizace LNA, tedy nízkošumového zesilovače, pro příjem APT signálů z NOAA družic v kmitočtovém pásmu 137MHz – 138MHz. První část práce se zaměřuje ...
  • Nízkoprofilová směrová anténa 

    Žúrek, Dan
    Tato diplomová práce se zabývá studiem nízkoprofilových směrových antén s následným návrhem a optimalizací parabolické reflektorové antény v pásmu centimetrových a milimetrových vln. První část práce se zaměřuje na rozbor ...