Now showing items 1-5 of 5

 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Žďárská, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému dvou vinařských cyklostezek v okolí Mikulova. Hlavními požadavky byla vizualizace liniových a bodových prvků a zkoumání možností publikace dat na webu. ...
 • Návrh marketingové kampaně produktu 

  Žďárská, Kristýna
  Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou kampaň pro uvedení nové liniové řady masek na vlasy Circle Chronicles od společnosti Davines na německý trh. V teoretické části je shrnuta problematika marketingu a komunikačního ...
 • Pojištění vozového parku 

  Žďárská, Kristýna
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav pojistné ochrany vozového parku společnosti ABC, s.r.o. a navrhuje možnost pro zlepšení pojistné ochrany. Zabývá se aktuální nabídkou pojistného produktu u konkurenčních pojišťoven.
 • Projekt provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové 

  Beneš, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje vytvoření projektu provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové pro tenis a badminton. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu problému a vlastní návrhy řešení. Teoretickou část ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území Ráječko 

  Žďárská, Kristýna
  Tématem bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Zájmovou lokalitou je obec Ráječko se stejnojmenným katastrálním územím, kde je dosud platná analogová mapa. Toto katastrální území spadá ...