Now showing items 1-3 of 3

 • Model výtahu s rozhraním AS-Interface 

  Žůrek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu výtahu řízeného pomocí sériové průmyslové sběrnice AS-Interface. V úvodu práce jsou uvedeny základní teoretické znalosti potřebné pro uvedení čtenáře do problematiky. Jedná ...
 • Problematika návrhu mobilních sítí čtvrté generace 

  Žůrek, Martin
  V první části je krátce popsána historie a vývoj mobilních telekomunikačních sítí, jejich standardy a postupný celosvětový rozvoj s cílem postupného sjednocení sítě. Druhá část mé práce je zaměřena na poslední generaci ...
 • Řízení modelu výtahu 

  Žůrek, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu řízení laboratorního modelu výtahu a vizualizací v programu Factory Talk View Studio. V úvodu práce je stručně popsána průmyslová komunikační síť AS-Interface a v praxi používané ...