Now showing items 1-2 of 2

  • Koplanární směrové vazební a hybridní členy 

    Žabokrtský, Michal
    Tato práce se zabývá koplanárními směrovými vazebními a hybridními členy. Nejprve je rozebrána teorie hybridních mikrovlnných integrovaných obvodů a jejich výhody a nevýhody v porovnání s ostatními druhy mikrovlnných obvodů. ...
  • Optimalizace vícepásmových antén v programu MATLAB 

    Žabokrtský, Michal
    Tématem této Bakalářské práce jsou optimalizace pomocí globálních metod a jejich implementace v programu MATLAB. Nejprve je rozebrána teorie planárních antén, způsob jejich použití a možnosti napájení. Dále je popsána ...