Now showing items 1-2 of 2

  • Jsou technické normy přínosem pro kvalitu? 

    Žalčík, Petr
    Tato literární rešerše pojednává o technických normách a shrnuje jejich historii, způsob tvorby a význam pro kvalitu. Jsou zde rozebrány možnosti a přínosy, které normativní pojetí nabízí.
  • Limity přesnosti přímého měření hustoty vysokotlakého zemního plynu. 

    Žalčík, Petr
    Tato diplomová práce je souhrnem metod měření hustoty zemního plynu, které jsou používány při měření průtoku během jeho transportu a distribuci. Konkrétně se jedná o přímé měření hustoty zemního plynu pomocí vibračního ...