Now showing items 1-7 of 7

 • Domov důchodců ve Skrbeni 

  Gabrlíková, Markéta
  Cílem diplomové práce je návrh domova důchodců ve Skrbeni.Navržená stavba má tři nadzemní podlaží se stěnovým nosným systémem. V 1S je technické zázemí. V 1NP je rehabilitace, kuchyň se zázemím a jídelna. Ve 2NP a 3NP jsou ...
 • Mateřská škola v Horšovském Týně 

  Khásová, Vendula
  Cílem diplomové práce je návrh mateřské školy v Horšovském Týně. Mateřská škola je situován do městské části Malé předměstí. Navržená stavba je třípodlažní se stěnovým nosným systémem. Stavba je založena na plošných ...
 • Plavecký areál v Přelouči 

  Šubrtová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem plaveckého areálu v Přelouči. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Část objektu je zastřešena plochou střechou a hala plaveckého bazénu je zastřešena soustavou dřevěných ...
 • Polyfunkční dům ve Svitavách 

  Fučík, Lukáš
  Projekt řeší návrh polyfunkčního domu ve městě Svitavy. Objekt je navržen jako nepodsklepený, samostatně stojící, se čtyřmi nadzemními podlažími. Je osazený do rovinného terénu. Novostavba polyfunkčního domu plní dvě hlavní ...
 • Rekreační apartmánový dům v Horní Bečvě 

  Blinka, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekreačního apartmánového domu. Objekt nepravidelného půdorysu má čtyři nadzemní podlaží a je zastřešen plochou vegetační střechou v úrovni nad 1.NP a sedlovou střechu v úrovni nad 4.NP. ...
 • Sportcentrum Broumov 

  Volf, Josef
  Tématem diplomové práce je novostavba sportovního centra v Broumově na okrajové části historického centra. V návrhu byly kladeny vysoké nároky na vzhled. Je zde použita netradiční fasáda z gabionové předstěny s kombinací ...
 • Vysokoškolské koleje v Olomouci 

  Pavelová, Michaela
  Tématem diplomové práce jsou Vysokoškolské koleje v Olomouci. Cílem je především vypracování projektové dokumentace pro budovu Vysokoškolských kolejí v Olomouci. Součástí práce je výkresová dokumentace, textová část a ...