Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán na založení jazykové školy 

    Žatek, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení malé regionální jazykové školy. Na základě teoretických poznatků, analýzy současné situace trhu a dalších analýz, obsahuje návrh řešení, který firmě ...