Now showing items 1-2 of 2

  • Design exteriérového dětského herního prvku 

    Žemlová, Markéta
    Předmětem a cílem mé bakalářské práce je analýza a návrh dětského exteriérového herního prvku s ohledem na technické, estetické a ekologické požadavky.
  • Svařování žárupevných ocelí metodou APT 

    Žemlová, Markéta
    Bakalářská práce se zabývá problematikou žárupevných ocelí. Následně rozebírá metodu automatického svařování pod tavidlem a teplotní vlivy během svařování. V praktické části se řeší návar z oceli 26NiCrMo14 – 5, který je ...