Now showing items 1-9 of 9

 • Digitální modulátor pro vícestavové modulace 

  Žižka, Josef
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základním principem a možnostmi řešení digitálního modulátoru pro vícestavové modulace s integrovaným obvodem AD9957 od firmy Analog Devices. Navrhnout blokové i konkrétní schéma ...
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

  Žižka, Josef
  Záměr mé diplomové práce tkví v návrhu optimální kogenerační jednotky pro zvolený objekt. Ekonomicky vyhodnotit navržené varianty a zvolenou variantu zpracovat do podoby pro stavební povolení.
 • Matematika pro ZŠ 

  Žaba, Jakub
  Hlavním cílem této práce je uplatnit gamifikační prvky ve webové aplikaci, která umožňuje procvičování matemických příkladů pro základní školy. Aplikace je vytvořena jazykem PHP a SQL, a Nette Frameworkem. K procvičování ...
 • Počítačem řízená měřicí jednotka 

  Žižka, Josef
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základním principem a řešením univerzálních měřicích karet pro PC, navrhnout a zrealizovat vlastní „Počítačem řízenou měřicí jednotku“. Dále pak porovnat parametry navržené jednotky ...
 • Přidávání komentářů a automatická identifikace klíčových frází pro webový prohlížeče audio/video záznamů přednášek 

  Glajc, Radim
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rozšíření pro webový prohlížeč přednášek. Jedná se o modul umožňující uživatelům přidávat komentáře k přednáškám, dále o administrační rozhraní usnadňující práci správce přednášek ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Žižka, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou kadeřnictví v Příměticích. Budova se skládá ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Zastřešený sedlovou střechou. Nosný ...
 • Webový editor audia 

  Kadlčík, Stanislav
  Diplomová práce Webový editor audia se zabývá specifikací požadavků, výběrem technologií pro realizaci i samotnou implementací audio editoru. Práce využívá mo­derních přístupů standar­dů HTML5. Je rozdělena na klientskou ...
 • Webový prohlížeč přednášek 

  Žižka, Josef
  Tato práce se zabývá webovým prohlížečem přednášek, jehož cílem je usnadnit přístup k informacím s využitím moderních řečových a multimediálních technologií. Jsou rozebrány jednotlivé technologie, na kterých je prohlížeč ...
 • Webový video editor využívající framework MLT 

  Kudláč, Vladan
  Cílem této práce je vytvořit nelineární editor videí poskytující uživatelům možnost editovat videa v prostředí internetového prohlížeče bez nutnosti instalace dodatečných programů. Uživatel pracuje s interaktivním grafickým ...