Now showing items 1-19 of 19

 • Administrative building with low energy footprint 

  Slepánek, František
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku administrativních budov. V práci je pojednáno o tom zda-li i administrativní budova může být úsporná a mít co nejmenší dopad na životní prostředí, šetrnou spotřebou elektrické ...
 • Bytový dům 

  Londa, Libor
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace novostavby bytového domu se dvaceti byty. Objekt se nachází ve městě Valašské Meziříčí. Budova má čtyři nadzemní podlaží, které slouží pro bydlení a jedno ...
 • Bytový dům "Vacek" 

  Vacek, Pavel
  Navrhl jsem stavbu bytového domu s polyfunkčním využitím. Významným prvkem je automatický interní parkovací systém, který je úlevou pro obyvatele domu na ulici přeplněné zaparkovanými auty. V přízemí je lukrativní kavárna ...
 • Centrum umění a řemesla 

  Kadubcová, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem samostatně stojícího centra volného času. Budova se nachází na konkrétním pozemku katastrálního území města Brna, přesněji v Útěchově u Brna. Cílem práce bylo vytvoření objektu ...
 • Multifunkční dům 

  Gach, Viktor
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ...
 • Multifunkční dům 

  Bobek, Michal
  Tato diplomová práce řeší návrh a tvorbu projektové dokumentace pro stavební realizace novostavby multifunkčního domu na parcele 399/30 v katastrálním území Uherské Hradiště – Mařatice. Zmíněný stavební pozemek je určený ...
 • Multifunkční objekt 

  Habartová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace multifunkčního objektu v Uherském Brodě. Objekt se skládá ze dvou částí. První část má pět podlaží a sedlovou střechu se sklonem 12°, druhá část má tři podlaží ...
 • Penzion 

  Dufek, Tomáš
  Projekt řeší novostavbu penzionu v městě Jevišovice na rovinném pozemku dosud využívaném jako louka. V projektu je řešena ubytovací část o projektové kapacitě 24 lůžek, dále restaurační zařízení o projektové kapacitě 36 ...
 • Rodinný dům na Čeladné 

  Mikesková, Zuzana
  Projekt řeší rodinný dům v obci Čeladná. Objekt je zděný, dvoupodlažní, částečně podsklepený. Půdorys je přibližně obdélníkový a střecha sedlová. Stavba obsahuje jednu bytovou jednotku a jednu provozovnu kosmetického salónu. ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Kropáček, Bořivoj
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s projekční kanceláří na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený, s dvěma nadzemními podlažími, zastřešen plochou střechou. ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Dufek, Tomáš
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří. Je také řešena dvojgaráž a parkovací stání pro kancelář. Objekt je navržen ve svažitém terénu. Objekt je řešen systémem Porotherm (zdivo+kontaktní zateplovací ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Věrná, Markéta
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace k provedení novostavby rodinného domu s prostorem pro podnikatelskou činnost. Novostavba bude dvoupodlažní, částečně podsklepená a s obytným podkrovím. ...
 • Rodinný dům se zimní zahradou 

  Miczková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s prodejnou zahradnických potřeb a zboží na okraji města Karviná. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt, jehož druhé patro slouží jako podkroví. Objekt ...
 • RODINNÝ DŮM V MĚŘÍNĚ 

  Smejkalová, Tereza
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu v Měříně. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený, ve tvaru písmene L, střecha nad druhým nadzemním podlažím je sedlová. V suterénu domu ...
 • RODINNÝ DŮM VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE 

  Drcmánková, Hana
  Bakalářská práce je projekt dvoupodlažního rodinného domu ve Veverské Bítýšce. Jedná se o samostatně stojící dům s částečně podsklepeným suterénem o půdorysu tvaru obdélníka. Budova je navrhnuta pro čtyřčlennou rodinu. ...
 • Rodinný dům, Kosov 

  Steidl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu v nezastavěném území. Stavba se nachází v okrese Šumperk v obci Kosov. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany přes ...
 • Rodinný dům, Sovinec 

  Pavela, Martin
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh dispozičního a konstrukčního řešení Rodinného domu v obci Sovinec na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází na severním svahu, částečně podsklepený se dvěma ...
 • Terasový rodinný dům 

  Holemy, Ondřej
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby terasového rodinného domu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v nezastavěné okrajová části města Šumperk a využívá jinak nezastavitelných pozemků ...
 • Tribuna atletického stadionu ve Zlíně 

  Gregor, Martin
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby tribuny a sportovního zázemí atletického stadionu ve Zlíně. Projektová dokumentace a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a ...