Now showing items 1-3 of 3

 • Stereoskopické řízení robota 

  Žižka, Pavel
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí 3D scény s využitím stereovize. Rozebírá metody a postupy pro automatickou detekci korespondujících bodů v obou obrazech a jejich zpětnou projekci do trojrozměrného prostoru. Navržený ...
 • Trakční měniče velkých výkonů 

  Žižka, Pavel
  Tato diplomová práce je založena na realizaci fakultní zakázky, návrhu rekonstrukce lokomotivy a řešení problematiky s tím spojené. V této práci, je rozebráno řešení jednotlivých částí měniče a proveden jejich návrh. Ke ...
 • Vektorový editor japonských znaků kanji 

  Žižka, Pavel
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním japonských znaků Kanji. Práce zahrnuje problematiku tvorby japonských tahů, znaků a jejich následné rozpoznávání. Vytvořená aplikace slouží k výuce japonských znaků a také k jejich překladu ...