Now showing items 1-2 of 2

  • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice 

    Žižlavská, Tereza
    Práce se zabývá ověřením kvality katastrální mapy v digitální formě v katastrálním území Křtěnov u Olešnice, která vznikla obnovou katastrálního operátu přepracováním v roce 2012. V terénu bylo zaměřeno co největší množství ...
  • Účelová mapa areálu hřbitova v Brankovicích 

    Žižlavská, Tereza
    Cílem této bakalářské práce je zaměření areálu hřbitova v Brankovicích pro tvorbu účelové mapy, a dále půdorysů a řezů kostela. První část zahrnuje přípravné práce, volbu nejvhodnější varianty měřické sítě a měření v terénu. ...