Now showing items 1-20 of 118

 • Approaches to Innovation Process Assessment: Complex Results from an Exploratory Investigation 

  Žižlavský, Ondřej (InTech, 2015-12-24)
  Managing innovation is vital for many enterprises to survive in the competitive and dynamic environment. Thus, decision-makers have always been involved into the challenge of finding the right performance measures for ...
 • The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System 

  Žižlavský, Ondřej (Universidad Alberto Hurtado, 2014-10-09)
  The paper presents an overview of studies that have described the emergence of innovative performance measurement systems. It is dedicated to the issue of potential implementation of Balanced Scorecard as a strategic ...
 • Controlling likvidity a cash-flow ve vybraném podniku 

  Petržela, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu controllingu likvidity a cash-flow ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na čtyři části. První a druhá část se zabývá teoretickými poznatky o controllingu, zejména jeho vývojem, ...
 • Controlling: studijní text 

  Žižlavský, Ondřej (CERM, 2014)
  Tento text je určen studentům předmětu Controlling navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management (N6208) oborů Podnikové finance a obchod (6208T090) a Účetnictví a finanční řízení podniku (6208T117) ...
 • Fundraising nestátní neziskové organizace 

  Chalupová, Romana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdroje financování nestátní neziskové organizace Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pavučina. Specifikuje, jaké jsou fundraisingové aktivity a rozebírá finanční zdroje a jejich využití. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Pavlíček, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Gestra CZ, s. r. o. v letech 2007 – 2010 a na její zabezpečení pomocí výběru vhodného informačního systému. Podkladem pro analýzu byly účetní výkazy firmy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Konečná, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku SEALL s.r.o. za období 2009 – 2014. Práce se skládá ze dvou částí. První část práce je věnována charakteristice zmiňované společnosti a informacím, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bazalová, Zuzana
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti FATRA, a. s. v období let 2006 až 2010 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se především o využití ukazatelů elementárních metod finanční analýzy. Analyzuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mervart, Tomáš
  Tato bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V první části jsou definovány cíle ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Přibyl, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti STABILA ČR, s. r. o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Úvodní část práce je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy. V druhé části ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matyášová, Miroslava
  Předmět diplomové práce je zaměřen na posouzení finanční situace konkrétní společnosti v letech 2005 až 2009 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní úsek se zabývá formulováním ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mlčochová, Lenka
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Moravia Spectrum, a.s. v období let 2007 – 2012 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kristová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KVS EKODIVIZE, a.s. za období let 2006 až 2008 na základě elementárních metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Libichová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti v letech 2009 až 2013. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny použité pojmy a metody finanční analýzy. V praktické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Velanová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy Busch Vakuum s. r. o. za období 2004 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska; v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Křížová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Kverneland Group Czech, s. r. o. Cílem této práce je analyzovat finanční situaci společnosti a navrhnout možnosti pro zlepšení finanční situace. První část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Říha, Michal
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS a.s. v období let 2004 až 2008 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Hlavním cílem této práce je získat, analyzovat a využít informace pro vytvoření návrhů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matisová, Monika
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. v období rokov 2006 – 2008, pomocou vybraných ukazovateľov finančnej analýzy. Teoretická časť práce popisuje metódy finančnej analýzy, ktoré sú ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pešová, Veronika
  Bakalářská práce hodnotí pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy finanční situaci společnosti WALTER s.r.o. za období 2002 až 2006. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, které by mohly vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Grossová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku v letech 2007-2011. V diplomové práci jsou aplikovány metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod a z nich zjištěných ...