Now showing items 1-2 of 2

  • Filtrování textů extrahovaných z PDF, OCR nebo webu 

    Žigárdi, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá normalizací textů vzniklých převedením z různých formátů a vytvořením výslovnostních slovníků. Jednou z jejich možností využití je například při strojovém zpracování řeči. Analyzovány jsou ...
  • Klasifikace malých nekódujících RNA 

    Žigárdi, Tomáš
    Tato diplomová práce opisuje návrh a implementaci nástroje pro klasifikaci rostlinných microRNA bez genomu. Použity jsou vlastnosti mature a star sekvencí v microRNA duplexech. Implementována metoda je založena na shlukování ...