Now showing items 1-3 of 3

 • Matematické modelování závislostí mezi ekonomickými veličinami 

  Žigárdy, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a následnou ekonomickou interpretaci matematických modelů prezentující závislosti kontinuálního vývoje indexu PX (Český akciový index) a kontinuálními vývoji pěti významných ...
 • Program pro analýzu ekonomických dat užitím matematického modelování v Maple 

  Žigárdy, Martin
  V diplomové práci jsem zkonstruoval obecně využitelný program pro zpracování ekonomických dat formou matematického regresního modelování v systému Maple. Slouží k analýzám závislostí vývojů sledovaných veličin. Vícestupňovou ...
 • Tvorba manažerských reportů 

  Žigárdy, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu manažerských reportů. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, vznik, tvorba a využití reportů. Dále pojednává o současném stavu společnosti a o jeho nedostatcích. Cílem ...