Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový plán vybraného produktu 

    Žitník, Martin
    Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření marketingového plánu pro zavedení nového výrobku na trh. Marketingový plán je formován na základě postupů plynoucích z teoretických východisek práce. Obsah plánu vychází z v ...
  • Mikrotransakce a jejich použití v českém prostředí 

    Žitník, Martin
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití elektronických platebních systému pro účely řešení mikrotransakcí na území české republiky. Součástí práce je analýza takovýchto systémů v kontextu českého prostředí, vycházející ...