Now showing items 1-14 of 14

 • Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole 

  Chu, Yen Nhi
  Cílem této práce je vytvořit systém umožňující detekci pozice řečníka v uzavřené místnosti opatřené mikrofonním polem. Přičemž se zabývá dvěma algoritmy pro lokalizaci zdroje zvuku, jmenovitě metodou tvarování přijímací ...
 • Automatické hodnocení anglické výslovnosti nerodilých mluvčích 

  Gazdík, Peter
  Výuka anglickej výslovnosti s využitím počítača sa v súčasnej dobe stáva čoraz viac populárnejšou. Napriek tomu presnosť týchto systémov je stále pomerne nízka. Táto diplomová práca sa preto zameriava na zlepšenie existujúcich ...
 • Automatizovaná detekce ofenzivního jazyka a nenávistných projevů v přirozeném jazyce 

  Štajerová, Alžbeta
  Táto práca sa zaoberá fenoménom nenávistných prejavov a ofenzívneho jazyka, ich definíciami a detekciou. Popisuje metódy doterajšieho riešenia detekcie. Zhodnocuje dostupné dátové sady využiteľné pri trénovaní modelov ...
 • Dereverberace založená na neuronových sítích 

  Karlík, Pavol
  V posledných rokoch sa rozrástlo využitie neurónových sietí v oblasti spracovania reči. Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou a vyhodnocovaním algoritmu na odstránenie dozvuku (reverberácie), ktorý využíva hlboké ...
 • Far-Field Speech Recognition 

  Žmolíková, Kateřina
  Systémy rozpoznávání řeči v dnešní době dosahují poměrně vysoké úspěšnosti. V případě řeči, která je snímána vzdáleným mikrofonem a je tak narušena množstvím šumu a dozvukem (reverberací), je ale přesnost rozpoznávání ...
 • Odstranění známého signálu z nahrávky 

  Urbánek, Radomír
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace metody, která ze zvukové nahrávky dokáže odstranit známý signál. V úvodní části práce jsou popsány vlastnosti zvuku a jeho šíření prostorem, zpracování signálu v počítači ...
 • Odstranění známého signálu z nahrávky 

  Hošek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace metody, která z audio nahrávky odstraní známý signál. V úvodní části práce je shrnuta teorie o vlastnostech zvuku, základech zpracování signálu a  o identifikaci  systému. ...
 • Odstraňování šumu pomocí neuronových sítí s cyklickou konzistencí 

  Karlík, Pavol
  Hlboké neurónové siete sa bežne používajú v oblasti odstraňovania šumu. Trénovací proces neurónovej siete je možné rožšíriť využitím druhej neurónovej siete, ktorej cieľom je vložiť šum do čistej rečovej nahrávky. Tieto ...
 • Rozpoznávání řeči pro leteckou komunikaci 

  Žmolíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním řeči. Jejím cílem je postavit systém rozpoznávání řeči založený na neuronových sítích a otestovat jej na nahrávkách letecké komunikace. Výsledný akustický model bude použit v ...
 • Rozpoznávání řeči překrývajících se řečníků pomocí neuronových sítí 

  Hradil, Jaromír
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním řeči překrývajících se řečníků pomocí neuronové sítě. Zkoumá  problém rozpoznávání řečí od vícero řečníků a způsoby, jimiž se tento daný problém řeší. Jedná se konkrétně o aplikaci kromě ...
 • Separace mluvčích v časové doméně pomocí neuronové sítě 

  Peška, Jiří
  Práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro automatickou separaci mluvčích v akustickém prostředí. Cílem je implementovat neuronovou síť podle architektury TasNet za použití frameworku PyTorch, natrénovat ...
 • Učení separace řečníků pomocí prostorové informace 

  Pavlus, Ján
  Tahle práce pojednává o~možnosti použití prostorových informací pro odhadnutí masek pro cíle, které je uvedeno v~článku \textit{Bootstrapping single-channel source separation via unsupervised spatial clustering on stereo ...
 • Využití řečových technologií při výuce výslovnosti cizích jazyků 

  Barotová, Štěpánka
  Tato diplomová práce pojednává o využití algoritmu Dynamic Time Warping (DTW) pro automatické hodnocení výslovnosti anglického jazyka. Práce se zaměřuje na vylepšení již existující aplikace pro výuku výslovnosti, a to ve ...
 • Změření vlivu akustiky prostředí na úspěšnost rozpoznávače řeči 

  Paliesek, Jakub
  Táto bakalárska práca sa venuje sledovaniu vplyvu akustických parametrov na úspešnosť rozpoznávania reči. Použité rozpoznávače sú vyhodnotené na korpusoch Speecon, Temic a LibriSpeech. Porovnávané sú rôzne verzie týchto ...