Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku 

  Žundálek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku v brněnském odštěpném závodě Siemens s.r.o. Dále bude pojednávat o aktuálním kalkulačním systému firmy a následnému vytvoření nového ...
 • Studie procesního řízení obchodní zakázky 

  Žundálek, Martin
  Diplomová práce se zabývá průběhem zakázky vybranou společností se zaměřením na obchodní činnosti a rozvoj podnikání. V první části je představena společnost a její výrobkové portfolio. V druhé části jsou popsána teoretická ...
 • Vyhodnocení nákladů na logistické činnosti podniku se zaměřením na skladování 

  Žundálek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci materiálových toků z hlediska logistické činnosti ve výrobním podniku. Základní informace o nákladech a skladování jsou představeny v teoretické části. Dále byl představen ...