Now showing items 1-1 of 1

  • Převod standardu IEC 61850 na komunikační protokol ModBus 

    Šikula, Jiří
    Předkládaná práce se zabývá popisem komunikačního protokolu ModBus používaného v dřívějších i nynějších rozvodnách vysokého napětí. Dále popisem IEC 61850, který standardizovala komunikační protokol pro většinu výrobců ...