Now showing items 1-2 of 2

  • Dálkové ovládání motorového spouštěče 

    Brtnický, Jiří
    Diplomová práce se zabývá návrhem dálkového ovládače, který slouží jako příslušenství pro motorový spouštěč. Práce vychází z konceptu ovládače realizovaného v bakalářské práci. Diplomová práce obsahuje literární rešerši ...
  • Návrh řízení pro ovladač motorového spouštěče 

    Brtnický, Jiří
    Práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením rozšiřujícího modulu dálkového ovládání, pomocí kterého je motorový spouštěč dálkově ovládán. Na základě zadaných vstupních parametrů, jako jsou rozměry, typ motoru, výkon ...