Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv mikrostruktury na hodnoty KV mikrolegované oceli 694F60 

    Abaidullin, Ilgiz
    Předmětem této diplomové práce bylo najít příčiny rozptylu hodnot KV-46 výkovku zkušebního kotouče 540 – 170 mm, vyrobeného z oceli A694 F60, a to na základě experimentálních výsledků získaných metodami světelné a elektronové ...