Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza parametrů komorové repolarizace 

    Abbrent, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů popisujících repolarizační fázi srdečních komor na experimentálních záznamech EKG. V úvodu teoretické části jsou zahrnuty informace o elektrofyziologii srdce, základním ...