Now showing items 1-3 of 3

 • Nové hydrogely na bázi polysacharidů pro regeneraci měkkých tkání: příprava a charakterizace 

  Nedomová, Eva
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou, síťováním a fyzikálně-chemickou charakterizací hydrogelů na bázi polysacharidů. Cílem práce bylo vyvinout elastické filmy, které by mohly být použity pro vlhké hojení ran. ...
 • Příprava chitinových filmů 

  Debnáriková, Michaela
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá extrakciou, čistením, rozpúšťaním a prípravou filmu na báze chitín/ polyvinylalkoholu (PVA). Čistý chitín bol úplne charakterizovaný rôznymi metódami, ako je potenciometrická titrácia, ...
 • Síťování polysacharidových mikrovláken 

  Svidroňová, Barbora
  Všeobecne, cieľom tejto diplomovej práce bola príprava a charakterizácia sieťovaných hyaluronových mikrovláken, ktoré by boli stabilné vo vodnom prostredí s vhodnými mechanickými vlastnosťami. Vlákna pripravené technikou ...