Now showing items 1-2 of 2

  • Daň z příjmů právnických osob a analýza daňových a nedaňových nákladů 

    Abrahamová, Eva
    Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. Práce obsahuje vysvětlení pojmů z daňové teorie, postup při výpočtu této daně a možnosti využití odčitatelných položek a slev na dani. Dále se zabývá ...
  • Zdanění stálé provozovny v České republice 

    Abrahamová, Eva
    Diplomová práce se zabývá problematikou zdanění stálé provozovny vniklé rezidentu smluvního státu v České republice z důvodu staveniště. Práce obsahuje analýzu relevantních článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění se ...